Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovak-Czech wordlist

Slovak Czech
baba bába
banka banka
batoh batoh
bavit bavit
blud blud
bor bor
brada brada
brak brak
brať brát
bujný bujný
bystrý bystrý
čas čas
čerstvý čerstvý
chór chór
chudý chudý
chyba chyba
chytrý chytrý
človek člověk
ďateľ datel
delo dělo
dielo dělo
dieťa dítě
diván divan
doba doba
drozd drozd
Dunaj Dunaj
dvorec dvorec
dyňa dýně
fúzy vousy
hlava hlava
hodina hodina
hora hora
horký horký
hovor hovor
hrad hrad
hrať hrát
hrešiť hřešit
jahoda jahoda
jed jed
jutro jitro
kal kal
kapusta kapusta
kňaz kněz
koleso kolo
kolo kolo
kraj kraj
kráska kráska
krásny krásný
kreslo křeslo
kúriť kouřit
lekáreň lékárna
lepšie lepší
leto léto
líce líc
líce líce
lipeň obyčajný lipan podhorní
list list
listopad listopad
lôžko lůžko
ľúbiť líbat
ľúbiť líbit se
luh louh
luh luh
luk luk
masa masa
mašina mašina
matka matka
meč meč
mesto město
mesto místo
mier mír
miesto město
miesto místo
mrak mrak
mrdať mrdat
muž muž
náhly náhlý
napravo napravo
napravo právo
napravo vpravo
nedeľa neděle
obchod obchod
obraz obraz
odkaz odkaz
olovo olovo
otec otec
otrok otrok
ovocie ovoce
palec palec
pamäť paměť
pamätník památník
pamätník pamětník
Slovak Czech
para pára
pes pes
písmeno písmeno
písmeno písmo
písmo písmeno
písmo písmo
pivnica pivnice
pokoj pokoj
polnoc půlnoc
poludnie poledne
popolnica popelnice
popolnica popelník
popolník popelnice
popolník popelník
posol posel
povesť pověst
právo napravo
právo právo
právo vpravo
prestol stůl
proste prostě
púpava púpava
puška puška
ráno ráno
reč řeč
reštaurácia restaurace
rodina rodina
rok rok
rozkaz rozkaz
ruský ruský
rychlý rychlý
sad sad
sklad sklad
skloniť sklonit
skloniť skloňovat
skloňovať sklonit
skloňovať skloňovat
skoro skoro
slovenský slovenský
slovo slovo
spraviť spravit
spriahnuť (sa) spřáhnout
spriahnuť (sa) zapřáhnout
sprostý sprostý
srb srb
srbský srbský
stávka stávka
stena stěna
sto sto
stôl stůl
stolica stolice
strana strana
stred stred
stred středa
streda stred
streda středa
studený studený
štuka štika
štuka štuka
šukať šukat
svet svět
tekvica tykev
topiť topit
trup trup
vec věc
vec věc
vek věk
veselie veselí
vojna vojna
vôňa vůně
voz vůz
vpravo napravo
vpravo právo
vpravo vpravo
vrah vrah
východ východ
výhoda výhoda
za za
záchod záchod
zajtra jitro
zákaz zákaz
zapriahnuť spřáhnout
zapriahnuť zapřáhnout
závod závod
zbor sbor
zbožie zboží
žena žena
žid žid
žito žito
život život
zlodej zloděj
zrak zrak
zrno zrno

Display all Slovak terms in the database

Display all Czech terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>