Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovenian-Bosnian wordlist

Slovenian Bosnian
baba baba
banka banka
belina bjelina
bister bistar
blag blag
blud blud
bor bor
čas čas
čitati čitati
človek čovjek
delo djelo
dete dijete
devica deva
dinja dinja
divan divan
dob dob
doba doba
dodatni dodatni
Dunaj Dunaj
dvorec dvorac
glava glava
gora gora
govor govor
grad grad
grešiti griješiti
grob grob
hlad hlad
igrati igrati
izkustvo iskustvo
jagoda jagoda
knez knez
koča kuća
kolo kola
kor kor
kovček kovčeg
kraj kraj
krasen krasan
lepše ljepše
leto ljeto
lice lice
list list
listopad listopad
ljubiti ljubiti
lug lug
luk luk
masa masa
meč meč
mesto mjesto
mir mir
mož muž
mrak mrak
nagel nagao
nedelja nedjelja
obhod obhod
obraz obraz
oče otac
palec palac
pamet pamet
papa papa
para para
pes pas
pisar pisac
pisar pisak
Slovenian Bosnian
pisar pisar
pisati pisati
pisec pisac
pisec pisak
pisec pisar
pismo pismo
plot put
pokoj pokoj
poldan podne
polnoč ponoć
ponos ponos
posel posao
povest povijest
pravo pravo
prosto prosto
puška puška
rano rano
reč riječ
rodbina rodbina
rok rok
rus rus
ruski ruski
sad sad
ščuka štuka
sklad sklad
sklanjati sklanjati
skoro skoro
slovenski slovenski
slovo slovo
spregati sprezati
srb srbin
srbski srpski
sreda srijeda
stena stjena
sto sto
stol sto
stol stol
stolica stolica
stran strana
svet svijet
svet svjet
tikva tikva
toča tuča
truden trudan
truden trudna
trup trup
več već
vek vijek
vešč vješt
veselje veselje
voz voz
vrag vrag
vreden vrijedan
vreme vrijeme
zahod zahod
zavod zavod
zbor sabor
zbor zbor
žena žena
žito žito
život život
zjutraj sutra
znoj znoj
zrak zrak

Display all Slovenian terms in the database

Display all Bosnian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>