Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovenian-Ukrainian wordlist

Slovenian Ukrainian
baba баба
babica бабка
banka банка
belina білизна
blag благий
blud блуд
bor бір
bor бор
brati брати
bujen буйний
čas час
čitati читати
človek чоловік
delo діло
dete дитина
dinja диня
divan диван
doba доба
dodatni додатковий
dodatni додатний
družina дружина
Dunaj Дунай
dvorec двірець
glava голова
gora гора
govor говір
grad град
grešiti грішити
hiba хиба
hiba хіба
igrati грати
knez князь
koča куча
kolo коло
kor хор
kor хори
kovček ковчег
kraj край
krasen красний
lekarna лікарня
lepše ліпше
leto літо
lice лице
lipan липень
list лист
listopad листопад
ljubiti любити
lug луг
luk лук
masa маса
meč меч
mesto місто
mir мир
mož муж
mrak морок
nagel наглий
nedelja неділя
obhod обхід
obraz образ
oče отець
palec палець
pamet пам'ять
papa папа
Slovenian Ukrainian
para пара
Pepelnica попільничка
pepelnik попільничка
pes пес
pisati писати
pobrati брати
pokoj спокій
poldan південь
polnoč північ
ponos пронос
posel посол
povest повість
pravo направо
pravo право
prosto просто
rano рано
razred розряд
reč річ
restavracija реставрація
rodbina родина
rok рік
ruski руський
sad сад
ščuka штука
sklad склад
sklep склеп
skoro скоро
slovenski словенський
slovenski словінський
slovo слово
smetana сметана
spregati запрягати
srb серб
srbski сербський
sreda середа
srpen серпень
stena стіна
sto сто
stol стіл
stolica столиця
stran сторінка
stran сторона
svet світ
toča туча
traven травень
truden трудний
trup труп
vek вік
veselje весілля
voz віз
voz візок
vrag ворог
vreme верем'я
za за
zahod захід
zapomniti запам'ятати
zavod завод
zbor збір
žena жінка
žid жид
žito жито
život живіт
zrno зерно

Display all Slovenian terms in the database

Display all Ukrainian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>