Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Ukrainian-Bosnian wordlist

UkrainianBosnian
бабаbaba
банкаbanka
білизнаbjelina
бірbor
благийblag
блудblud
борbor
бракbrak
верем'яvrijeme
весілляveselje
відказotkaz
візvoz
візокvoz
вікvijek
ворогvrag
говірgovor
годинаgodina
головаglava
гораgora
градgrad
гратиigrati
грішитиgriješiti
двірецьdvorac
диванdivan
диняdinja
дитинаdijete
ділоdjelo
добаdoba
додатковийdodatni
додатнийdodatni
ДунайDunaj
живітživot
житоžito
жінкаžena
заводzavod
запрягатиsprezati
західzahod
збірsabor
збірzbor
калkal
князьknez
ковчегkovčeg
колоkola
крайkraj
краснийkrasan
кучаkuća
листlist
листопадlistopad
лицеlice
ліпшеljepše
літоljeto
лугlug
лукluk
любитиljubiti
майкаmajka
масаmasa
машинаmašina
мечmeč
мирmir
містоmjesto
UkrainianBosnian
морокmrak
мужmuž
наглийnagao
направоpravo
неділяnedjelja
образobraz
обхідobhod
овочіvoće
оловоolovo
отецьotac
палецьpalac
пам'ятьpamet
папаpapa
параpara
песpas
писатиpisati
південьpodne
північponoć
повістьpovijest
посолposao
правоpravo
проносponos
простоprosto
професорprofesor
раноrano
рікrok
річriječ
родинаrodbina
руськийruski
садsad
світsvijet
світsvjet
сербsrbin
сербськийsrpski
середаsrijeda
складsklad
скороskoro
словенськийslovenski
словінськийslovenski
словоslovo
спокійpokoj
стілsto
стілstol
стінаstjena
стоsto
столицяstolica
сторінкаstrana
сторонаstrana
труднийtrudan
труднийtrudna
трупtrup
тучаtuča
хорkor
хориkor
часčas
червеньcrven
черствийčvrst
читатиčitati
чоловікčovjek
шинаšina
штукаštuka

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>