Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Ukrainian-Croatian wordlist

UkrainianCroatian
бабаbaba
банкаbanka
білизнаbjelina
бірbor
благийblag
блудblud
борbor
бракbrak
буйнийbujan
верем'яvrijeme
весілляveselje
відказotkaz
візvoz
візокvoz
вікvijek
ворогvrag
говірgovor
годинаgodina
головаglava
гораgora
градgrad
гратиigrati
грішитиgriješiti
двірецьdvorac
диванdivan
диняdinja
дитинаdijete
ділоdjelo
добаdoba
додатковийdodatni
додатнийdodatni
ДунайDunaj
ДунайDunav
живітživot
жидžidov
житоžito
жінкаžena
заza
заводzavod
запрягатиsprezati
західzahod
збірsabor
збірzbor
зерноzrno
калkal
князьknez
ковчегkovčeg
колоkola
колоkolo
крайkraj
краснийkrasan
кучаkuća
липеньlipanj
листlist
листопадlistopad
лицеlice
лікарняljekarna
ліпшеljepše
літоljeto
лугlug
лукluk
любитиljubiti
любитиpoljubiti
майкаmajka
масаmasa
машинаmašina
мечmeč
мирmir
UkrainianCroatian
містоmjesto
морокmrak
мужmuž
наглийnagao
направоpravo
неділяnedjelja
образobraz
обхідobhod
овочіvoće
оловоolovo
отецьotac
палецьpalac
пам'ятьpamet
папаpapa
параpara
песpas
писатиpisati
південьpodne
північponoć
повістьpovijest
попільничкаPepelnica
посолposao
правоpravo
проносponos
простоprosto
професорprofesor
раноrano
реставраціяrestauracija
рікrok
річriječ
родинаrodbina
розрядrazred
руськийruski
садsad
світsavjet
світsvijet
світsvjet
сербsrbin
сербськийsrpski
середаsrijeda
серпеньsrpanj
складsklad
скороskoro
словенськийslovenski
словінськийslovenski
словоslovo
спокійpokoj
стілsto
стілstol
стінаstjena
стоsto
столицяstolica
сторінкаstrana
сторонаstrana
травеньtravanj
труднийtrudan
труднийtrudna
трупtrup
тучаtuča
хорkor
хориkor
часčas
червеньcrven
черствийčvrst
читатиčitati
чоловікčovjek
шинаšina
штукаštuka

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>