Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Ukrainian-Slovak wordlist

Ukrainian Slovak
баба baba
банка banka
батіг batoh
білизна bielizeň
бір bor
благий blahý
блуд blud
бор bor
брак brak
брати brať
буйний bujný
весілля veselie
виго́да výhoda
ви́года výhoda
вихід východ
відказ odkaz
віз voz
візок voz
вік vek
ворог vrah
говір hovor
година hodina
голова hlava
гора hora
град hrad
грати hrať
грішити hrešiť
двірець dvorec
диван diván
диня dyňa
дитина dieťa
діло delo
діло dielo
доба doba
додатковий dodatkový
додатковий dodatočný
додатний dodatkový
додатний dodatočný
дружина družina
дума duma
Дунай Dunaj
живіт život
жид žid
жито žito
жінка žena
за za
завод závod
заказ zákaz
запрягати spriahnuť (sa)
запрягати zapriahnuť
захід záchod
збір zbor
зерно zrno
злодій zlodej
кал kal
князь kňaz
коло koleso
коло kolo
край kraj
краска kráska
красний krásny
крісло kreslo
липень lipeň obyčajný
лист list
листопад listopad
лице líce
ліжко lôžko
лікарня lekáreň
ліпше lepšie
літо leto
луг luh
лук luk
любити ľúbiť
Ukrainian Slovak
маса masa
матка matka
машина mašina
меч meč
мир mier
місто mesto
місто miesto
морок mrak
муж muž
наглий náhly
направо napravo
направо právo
направо vpravo
неділя nedeľa
образ obraz
обхід obchod
овочі ovocie
олово olovo
отець otec
палець palec
пам’ятник pamätník
пам'ятник pamätník
пам'ять pamäť
пара para
пес pes
південь poludnie
північ polnoc
повість povesť
попільничка popolnica
попільничка popolník
посол posol
право napravo
право právo
право vpravo
просто proste
рано ráno
реставрація reštaurácia
рихлий rychlý
рік rok
річ reč
родина rodina
розказ rozkaz
руський ruský
сад sad
світ svet
серб srb
сербський srbský
середа stred
середа streda
склад sklad
скоро skoro
словенський slovenský
словінський slovenský
слово slovo
спокій pokoj
стіл prestol
стіл stôl
стіна stena
сто sto
столиця stolica
сторінка strana
сторона strana
трудний trudný
труп trup
хиба chyba
хіба chyba
хор chór
хори chór
час čas
черствий čerstvý
читати čítať
чоловік človek
штука štuka

Display all Ukrainian terms in the database

Display all Slovak terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>