Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Ukrainian-Upper Sorbian wordlist

Ukrainian Upper Sorbian
баба baba
банка banka
бір bor
бор bor
брати brać
буйний bujny
вихід wuchod
вік wěk
година hodźina
голова hłowa
гора hora
град hród
грати hrać
дитина dźěćo
діло dźěło
доба doba
додатковий dodatny
додатний dodatny
живіт žiwot
жид žid
жінка žona
за za
завод zawod
запам'ятати zapomnić
зерно zorno
кал kał
князь knjez
коло koło
край kraj
красний krasny
крісло křesło
лист list
листопад listopad
лице lico
лікарня lěkarnja
ліпше lěpje
ліпше lěpši
літо lěto
любити lubić
маса masa
матка matka
машина mašina
мир měr
муж muž
наглий nahły
Ukrainian Upper Sorbian
направо naprawo
направо prawo
неділя njedźela
образ wobraz
олово wołoj
отець wótc
палець palc
пара para
пес pos
писати pisać
південь połdnjo
північ połnóc
повість powěsć
попільничка popjelnica
право naprawo
право prawo
рано rano
реставрація restawracija
річ rěč
родина rodźina
руський ruski
сад sad
серб serb
сербський serbski
середа srjeda
склад skład
словенський słowjenski
словінський słowjenski
слово słowo
спокій pokoj
стіл stoł
столиця stolica
сторінка strona
сторона strona
труп trup
туча tučel
хиба chiba
хіба chiba
хор chór
хори chór
час čas
червень čerwjeń
черствий čerstwy
читати čitać
чоловік čłowjek

Display all Ukrainian terms in the database

Display all Upper Sorbian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>