Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Upper Sorbian-Czech wordlist

Upper Sorbian Czech
baba bába
banka banka
bor bor
brać brát
bujny bujný
čas čas
čerstwy čerstvý
čerwjeń červen
čerwjeń červenec
chiba chyba
chór chór
chudy chudý
čłowjek člověk
doba doba
dźěćo dítě
dźěło dělo
hłowa hlava
hodźina hodina
hora hora
hrać hrát
hród hrad
jutře jitro
kał kal
knjez kněz
koło kolo
kraj kraj
krasny krásný
křesło křeslo
lěkarnja lékárna
lěpje lepší
lěpši lepší
lěto léto
lico líc
lico líce
list list
listopad listopad
lubić líbat
lubić líbit se
masa masa
mašina mašina
matka matka
měr mír
muž muž
nahły náhlý
naprawo napravo
naprawo právo
naprawo vpravo
Upper Sorbian Czech
njedźela neděle
palc palec
para pára
pisać psát
pismo písmeno
pismo písmo
pokoj pokoj
połdnjo poledne
połnóc půlnoc
popjelnica popelnice
popjelnica popelník
pos pes
powěsć pověst
prawo napravo
prawo právo
prawo vpravo
rano ráno
rěč řeč
restawracija restaurace
rodźina rodina
ruski ruský
sad sad
serb srb
serbski srbský
skład sklad
słowjenski slovenský
słowo slovo
srjeda stred
srjeda středa
stolica stolice
stoł stůl
strona strana
trup trup
tučel tečný
wěk věk
wobraz obraz
wołoj olovo
wóń vůně
wótc otec
wuchod východ
za za
zapomnić zapomenout
zawod závod
zbožo zboží
žid žid
žiwot život
žona žena
zorno zrno

Display all Upper Sorbian terms in the database

Display all Czech terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>