Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Bosnian-Czech wordlist

Bosnian Czech
baba bába
banka banka
bistar bystrý
blud blud
bor bor
brak brak
brz brzo
brz brzy
čas čas
čovjek člověk
crven červen
crven červenec
čvrst čerstvý
dijete dítě
dinja dýně
divan divan
djelo dělo
doba doba
Dunaj Dunaj
dvorac dvorec
glava hlava
godina hodina
gora hora
govor hovor
grad hrad
griješiti hřešit
igrati hrát
jagoda jahoda
je jel
je jeti
jutro jitro
kal kal
knez kněz
kola kolo
kor chór
kraj kraj
krasan krásný
lice líc
lice líce
list list
listopad listopad
ljepše lepší
ljeto léto
ljubiti líbat
ljubiti líbit se
lug louh
lug luh
luk luk
majka májka
masa masa
mašina mašina
meč meč
mir mír
mjesto město
mjesto místo
mrak mrak
muž muž
nagao náhlý
nedjelja neděle
obhod obchod
obraz obraz
olovo olovo
otac otec
otkaz odkaz
palac palec
pamet paměť
Bosnian Czech
papa pápá
para pára
pas pes
Petrograd Petrohrad
pisati psát
pismo písmeno
pismo písmo
pivnica pivnice
podne poledne
pokoj pokoj
ponoć půlnoc
posao posel
povijest pověst
pravo napravo
pravo právo
pravo vpravo
prosto prostě
puška puška
put plot
rano ráno
riječ řeč
rodbina rodina
rok rok
ruski ruský
sabor sbor
sad sad
sklad sklad
sklanjati sklonit
sklanjati skloňovat
skoro skoro
slovenski slovenský
slovo slovo
sprezati spřáhnout
sprezati zapřáhnout
srbin srb
srijeda stred
srijeda středa
srpski srbský
stjena stěna
sto stůl
sto sto
stol stůl
stolica stolice
strana strana
štuka štika
štuka štuka
sutra zítra
svijet svět
svjet svět
tikva tykev
trup trup
tuča tečný
već věc
veselje veselí
vijek věk
vješt věc
voće ovoce
voz vůz
vrag vrah
zahod záchod
zavod závod
zbor sbor
žena žena
žito žito
život život
zrak zrak

Display all Bosnian terms in the database

Display all Czech terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>