Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Czech-Bosnian wordlist

Czech Bosnian
bába baba
banka banka
blud blud
bor bor
brak brak
brzo brz
brzy brz
bystrý bistar
čas čas
čerstvý čvrst
červen crven
červenec crven
chór kor
člověk čovjek
dělo djelo
dítě dijete
divan divan
doba doba
Dunaj Dunaj
dvorec dvorac
dýně dinja
hlava glava
hodina godina
hora gora
hovor govor
hrad grad
hrát igrati
hřešit griješiti
jahoda jagoda
jel je
jeti je
jitro jutro
kal kal
kněz knez
kolo kola
kraj kraj
krásný krasan
lepší ljepše
léto ljeto
líbat ljubiti
líbit se ljubiti
líc lice
líce lice
list list
listopad listopad
louh lug
luh lug
luk luk
májka majka
masa masa
mašina mašina
meč meč
město mjesto
mír mir
místo mjesto
mrak mrak
muž muž
náhlý nagao
napravo pravo
neděle nedjelja
obchod obhod
obraz obraz
odkaz otkaz
olovo olovo
otec otac
ovoce voće
Czech Bosnian
palec palac
paměť pamet
pápá papa
pára para
pes pas
Petrohrad Petrograd
písmeno pismo
písmo pismo
pivnice pivnica
plot put
pokoj pokoj
poledne podne
posel posao
pověst povijest
právo pravo
prostě prosto
psát pisati
půlnoc ponoć
puška puška
ráno rano
řeč riječ
rodina rodbina
rok rok
ruský ruski
sad sad
sbor sabor
sbor zbor
sklad sklad
sklonit sklanjati
skloňovat sklanjati
skoro skoro
slovenský slovenski
slovo slovo
spřáhnout sprezati
srb srbin
srbský srpski
stěna stjena
štika štuka
sto sto
stolice stolica
strana strana
stred srijeda
středa srijeda
štuka štuka
stůl sto
stůl stol
svět svijet
svět svjet
tečný tuča
trup trup
tykev tikva
věc vješt
věc već
věk vijek
veselí veselje
vpravo pravo
vrah vrag
vůz voz
záchod zahod
zapřáhnout sprezati
závod zavod
žena žena
žito žito
zítra sutra
život život
zrak zrak

Display all Czech terms in the database

Display all Bosnian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>