Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Czech-Kashubian wordlist

CzechKashubian
bábababa
bankabónka
batohbatóg
borbór
brátbrac
bystrýbëstri
časczas
červenczerwińc
červenecczerwińc
chórchur
člověkczłowiek
dítědzecã
dítědzeckò
dobadoba
DunajDunaj
hlavagłowa
hodinagòdzëna
horagóra
hovorgòwôr
hradgard
hradgrôd
hrátgrac
hřešitgrzeszëc
jitrowitre
kalkôł
knězksyżëc
kolokòło
krajkrôj
krásnýkrôsny
křeslokrzasło
lékárnalékarniô
lepšílepié
létolato
líbatlubic
líbit selubic
líclico
lícelico
lipan podhornílëpińc
listlëst
listopadlëstopadnik
masamasa
mašinamaszina
matkamatka
mírmir
mrakmark
mrakmrok
mužmąż
napravoprawò
napravow prawã
napravow prawo
neděleniedzela
obrazòbrôz
památníkpamiãtnik
paměťpamiãc
pamětníkpamiãtnik
CzechKashubian
pokojpòkùj
pokojpòkùj
pokojspòkój
polednepôłnié
popelnicepòpiélnica
popelníkpòpiélnica
pověstpòwiésc
právoprawò
právow prawã
právow prawo
prostěprosto
půlnocpółnoc
puškapëszka
ránorano
řečrzecz
restauracerestauracëjô
říjenrujan
rodinarodzëna
rokrok
ruskýrësczi
ruskýrusczi
sadsôd
sborzbór
skladskłôd
sklepsklep
slovenskýsłowensczi
slovosłowò
spřáhnoutzaprzëgac
štikasztëka
stosto
stolicestolëca
stranastarna
stranastrona
štukasztëka
stůlstôl
stůlstół
světswiat
tečnýtãga
truptrup
věkwiek
vpravoprawò
vpravow prawã
vpravow prawo
vrahwarg
vůněwòniô
vůzwòz
vůzwòzyk
východwëchód
výhodawigòda
zaza
zákazzakôz
zapřáhnoutzaprzëgac
židżid
žitożëto
životżëwot
zrnozôrno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>