Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Czech-Kashubian wordlist

Czech Kashubian
bába baba
banka bónka
batoh batóg
bor bór
brát brac
bystrý bëstri
čas czas
červen czerwińc
červenec czerwińc
chór chur
člověk człowiek
dítě dzecã
dítě dzeckò
doba doba
Dunaj Dunaj
hlava głowa
hodina gòdzëna
hora góra
hovor gòwôr
hrad gard
hrad grôd
hrát grac
hřešit grzeszëc
jitro witre
kal kôł
kněz ksyżëc
kolo kòło
kraj krôj
krásný krôsny
křeslo krzasło
lékárna lékarniô
lepší lepié
léto lato
líbat lubic
líbit se lubic
líc lico
líce lico
lipan podhorní lëpińc
list lëst
listopad lëstopadnik
masa masa
mašina maszina
matka matka
mír mir
mrak mark
mrak mrok
muž mąż
napravo prawò
napravo w prawã
napravo w prawo
neděle niedzela
obraz òbrôz
památník pamiãtnik
paměť pamiãc
pamětník pamiãtnik
Czech Kashubian
pokoj pòkùj
pokoj pòkùj
pokoj spòkój
poledne pôłnié
popelnice pòpiélnica
popelník pòpiélnica
pověst pòwiésc
právo prawò
právo w prawã
právo w prawo
prostě prosto
půlnoc północ
puška pëszka
ráno rano
řeč rzecz
restaurace restauracëjô
říjen rujan
rodina rodzëna
rok rok
ruský rësczi
ruský rusczi
sad sôd
sbor zbór
sklad skłôd
sklep sklep
slovenský słowensczi
slovo słowò
spřáhnout zaprzëgac
štika sztëka
sto sto
stolice stolëca
strana starna
strana strona
štuka sztëka
stůl stôl
stůl stół
svět swiat
tečný tãga
trup trup
věk wiek
vpravo prawò
vpravo w prawã
vpravo w prawo
vrah warg
vůně wòniô
vůz wòz
vůz wòzyk
východ wëchód
výhoda wigòda
za za
zákaz zakôz
zapřáhnout zaprzëgac
žid żid
žito żëto
život żëwot
zrno zôrno

Display all Czech terms in the database

Display all Kashubian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>