Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Czech-Lower Sorbian wordlist

CzechLower Sorbian
bábababa
babičkababka
bankabanka
borbór
brátbraś
bujnýbujny
čascas
červencerwjeń
červeneccerwjeń
chórchor
chudýchudy
člověkcłowjek
děloźěło
dítěźiśe
dobadoba
DunajDunaj
dvorecdwórcyk
dýnědynjašk
hlavagłowa
hodinagóźina
horagóra
hradgrad
hradgrod
hrátgraś
jitrojutšo
kalkał
knězkněz
kolokoło
krajkraj
lepšílěpjej
lepšílěpšy
létolěto
líbatlubiś
líbit selubiś
líclico
lícelico
listlist
listopadlistopad
májkamajka
masamasa
mašinamašina
matkamatka
mírměr
mrakmrok
mužmuž
náhlýnagły
napravonapšawo
napravopšawo
nedělenjeźela
obrazwobraz
olovowołoj
CzechLower Sorbian
otecwóśc
palecpalc
pápápapa
párapara
pespjas
písmenopismo
písmopismo
pokojpokoj
polednepołdnjo
popelnicepopjelnica
popelníkpopjelnica
pověstpowěsć
právonapšawo
právopšawo
prostěpšosto
psátpisaś
půlnocpołnoc
ránorano
řečrěc
restauracerestawracija
rodinaroźina
ruskýruski
sadsad
sborzbor
skladskład
slovenskýsłowjeński
slovosłowo
srbserb
srbskýserbski
štikaštuka
stolicestolica
stranastrona
stredsrjoda
středasrjoda
štukaštuka
stůlstoł
tečnýtyca
truptšup
věkwěk
vpravonapšawo
vpravopšawo
vůněwóń
východwuchod
zaza
zapomenoutzapomnjeś
závodzawod
zbožízbóžo
ženažeńska
ženažona
židžyd
životžywot
zrnozerno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>