Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Czech-Lower Sorbian wordlist

Czech Lower Sorbian
bába baba
babička babka
banka banka
bor bór
brát braś
bujný bujny
čas cas
červen cerwjeń
červenec cerwjeń
chór chor
chudý chudy
člověk cłowjek
dělo źěło
dítě źiśe
doba doba
Dunaj Dunaj
dvorec dwórcyk
dýně dynjašk
hlava głowa
hodina góźina
hora góra
hrad grad
hrad grod
hrát graś
jitro jutšo
kal kał
kněz kněz
kolo koło
kraj kraj
lepší lěpjej
lepší lěpšy
léto lěto
líbat lubiś
líbit se lubiś
líc lico
líce lico
list list
listopad listopad
májka majka
masa masa
mašina mašina
matka matka
mír měr
mrak mrok
muž muž
náhlý nagły
napravo napšawo
napravo pšawo
neděle njeźela
obraz wobraz
olovo wołoj
Czech Lower Sorbian
otec wóśc
palec palc
pápá papa
pára para
pes pjas
písmeno pismo
písmo pismo
pokoj pokoj
poledne połdnjo
popelnice popjelnica
popelník popjelnica
pověst powěsć
právo napšawo
právo pšawo
prostě pšosto
psát pisaś
půlnoc połnoc
ráno rano
řeč rěc
restaurace restawracija
rodina roźina
ruský ruski
sad sad
sbor zbor
sklad skład
slovenský słowjeński
slovo słowo
srb serb
srbský serbski
štika štuka
stolice stolica
strana strona
stred srjoda
středa srjoda
štuka štuka
stůl stoł
tečný tyca
trup tšup
věk wěk
vpravo napšawo
vpravo pšawo
vůně wóń
východ wuchod
za za
zapomenout zapomnjeś
závod zawod
zboží zbóžo
žena žeńska
žena žona
žid žyd
život žywot
zrno zerno

Display all Czech terms in the database

Display all Lower Sorbian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>