Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Czech-Slovenian wordlist

CzechSlovenian
bábababa
babičkababica
bankabanka
bavitbaviti
bavitbaviti se
bludblud
borbor
brátbrati
brátpobrati
bujnýbujen
bystrýbister
bytbit
časčas
časopisčasopis
chórkor
chudýhud
chudýhudi
chybahiba
chytrýhitri
člověkčlovek
čumětčumeti
dělodelo
dítědete
divandivan
dobadoba
dopisdopis
DunajDunaj
dvorecdvorec
dýnědinja
hlavaglava
horagora
houskagoska
hovorgovor
hradgrad
hranahrana
hrátigrati
hřešitgrešiti
jahodajagoda
jedjed
kaditkaditi
knězknez
kolokolo
krajkraj
krásnýkrasen
lékárnalekarna
lepšílepše
létoleto
líbatljubiti
líbit seljubiti
líclice
lícelice
lipan podhornílipan
listlist
listopadlistopad
louhlug
luhlug
lukluk
masamasa
mečmeč
městomesto
mírmir
místomesto
mrakmrak
mrdatmrdati
mužmož
náhlýnagel
napravopravo
nedělenedelja
obchodobhod
obědobed
oběťobed
obětovatobetat
obrazobraz
otecoče
otrokotrok
palecpalec
paměťpamet
CzechSlovenian
pápápapa
párapara
pespes
pisatelpisatelj
písmenopismo
písmopismo
plotplot
pokojpokoj
polednepoldan
popelnicePepelnica
popelnicepepelnik
popelníkPepelnica
popelníkpepelnik
poselposel
pověstpovest
právopravo
prosinecprosinec
prostěprosto
psátpisati
půlnocpolnoč
puškapuška
ránorano
řečreč
restauracerestavracija
rodinarodbina
rokrok
ruskýruski
sadsad
sborzbor
skladsklad
sklenicesteklenica
sklepsklep
sklonitsklanjati
skloňovatsklanjati
skoroskoro
slabýslabi
slovenskýslovenski
slovoslovo
spřáhnoutspregati
srbsrb
srbskýsrbski
srpensrpen
stěnastena
štikaščuka
stosto
stolicestolica
stranastran
stredsreda
středasreda
štukaščuka
stůlstol
světsvet
tečnýtoča
truptrup
tykevtikva
úrokurok
vařitvariti
věcvešč
věcveč
věkvek
veselíveselje
vpravopravo
vrahvrag
vůněvonj
vůzvoz
zaza
záchodzahod
zapomenoutzapomniti
zapřáhnoutspregati
závodzavod
ženažena
židžid
žitožito
zítrazjutraj
životživot
zrakzrak
zrnozrno
županžupan

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>