Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Kashubian-Czech wordlist

Kashubian Czech
baba bába
batóg batoh
bëstri bystrý
bónka banka
bór bor
brac brát
chur chór
czas čas
czerwińc červen
czerwińc červenec
człowiek člověk
doba doba
Dunaj Dunaj
dzecã dítě
dzeckò dítě
gard hrad
głowa hlava
gòdzëna hodina
góra hora
gòwôr hovor
grac hrát
grôd hrad
grzeszëc hřešit
kôł kal
kòło kolo
krôj kraj
krôsny krásný
krzasło křeslo
ksyżëc kněz
lato léto
lékarniô lékárna
lepié lepší
lëpińc lipan podhorní
lëst list
lëstopadnik listopad
lico líc
lico líce
lubic líbat
lubic líbit se
mark mrak
masa masa
maszina mašina
matka matka
mąż muž
mir mír
mrok mrak
niedzela neděle
òbrôz obraz
pamiãc paměť
pamiãtnik památník
pamiãtnik pamětník
pëszka puška
pòkùj pokoj
pòkùj pokoj
pôłnié poledne
Kashubian Czech
północ půlnoc
pòpiélnica popelnice
pòpiélnica popelník
pòwiésc pověst
prawò napravo
prawò právo
prawò vpravo
prosto prostě
rano ráno
rësczi ruský
restauracëjô restaurace
rodzëna rodina
rok rok
rujan říjen
rusczi ruský
rzecz řeč
sklep sklep
skłôd sklad
słowensczi slovenský
słowò slovo
sôd sad
spòkój pokoj
starna strana
sto sto
stôl stůl
stolëca stolice
stół stůl
strona strana
swiat svět
sztëka štika
sztëka štuka
tãga tečný
trup trup
w prawã napravo
w prawã právo
w prawã vpravo
w prawo napravo
w prawo právo
w prawo vpravo
warg vrah
wëchód východ
wiek věk
wigòda výhoda
witre jitro
wòniô vůně
wòz vůz
wòzyk vůz
za za
zakôz zákaz
zaprzëgac spřáhnout
zaprzëgac zapřáhnout
zbór sbor
żëto žito
żëwot život
żid žid
zôrno zrno

Display all Kashubian terms in the database

Display all Czech terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>