Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Kashubian-Polish wordlist

Kashubian Polish
arbùz arbuz
baba baba
batóg batóg
bëstri bystry
bielëzna bielizna
błodżi błogi
bónka bańka
bór bor
brac brać
chur chór
czas czas
czëc czuć
czerwińc czerwiec
czerwińc czerwień
czëtac czytać
człowiek człowiek
doba doba
Dunaj Dunaj
dzecã dziecko
dzeckò dziecko
gard grad
gard gród
głowa głowa
gòdzëna godzina
góra góra
gòwôr gwar
gòwôr gwara
grac grać
grôd grad
grôd gród
grzeszëc grzeszyć
kara kara
kôł kał
kòło koła
kòło koło
krôj kraj
krzasło krzesło
ksyżëc ksiądz
lato lato
lékarstwò lekarstwo
lepié lepiej
lëpińc lipiec
lëpińc lipień pospolity
lëst list
lëstopadnik listopad
lico lico
lubic lubić
mark mrok
masa masa
maszina maszyna
matka matka
mąż mąż
mir mir
mòdri mądry
mòdri modry
mrok mrok
niedzela niedziela
òbrôz obraz
pamiãc pamięć
pamiãtnik pamiętnik
pëszka puszka
pòkùj pokój
Kashubian Polish
pòkùj pokój
pôłnié południe
północ północ
pòpiélnica popielniczka
pòrénk poranek
pòwiésc powieść
prawò na prawo
prawò prawo
prosto prosto
pùpa pupa
rano rano
rësczi ruski
restauracëjô restauracja
rodzëna rodzina
rok rok
ropa ropa
rozród rozród
rozród rozrząd
rusczi ruski
rzecz rzecz
sklep sklep
skłôd skład
słëch słuch
słowensczi słoweński
słowò słowo
sôd sad
spòkój pokój
starna strona
sto sto
stôl stół
stolëca stolica
stół stół
strona strona
swiat świat
szina szyna
sztëka sztuka
tãga tęcza
trudni trudny
trup trup
w prawã na prawo
w prawã prawo
w prawo na prawo
w prawo prawo
warg wróg
wiek wiek
wigòda wygoda
wiodro wiadro
witre jutro
wòniô woń
wòz wóz
wòz wózek
wòzyk wóz
wòzyk wózek
za za
zakôz zakaz
zaprzëgac sprzęgać
zaprzëgac zaprzęgać
zbiég zbieg
żëto żyto
żëwot żywot
zgniłi zgniły
żid żyd
zôrno ziarno

Display all Kashubian terms in the database

Display all Polish terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>