Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Lower Sorbian-Czech wordlist

Lower Sorbian Czech
baba bába
babka babička
banka banka
bór bor
braś brát
bujny bujný
cas čas
cerwjeń červen
cerwjeń červenec
chor chór
chudy chudý
cłowjek člověk
doba doba
Dunaj Dunaj
dwórcyk dvorec
dynjašk dýně
głowa hlava
góra hora
góźina hodina
grad hrad
graś hrát
grod hrad
jutšo jitro
kał kal
kněz kněz
koło kolo
kraj kraj
lěpjej lepší
lěpšy lepší
lěto léto
lico líc
lico líce
list list
listopad listopad
lubiś líbat
lubiś líbit se
majka májka
masa masa
mašina mašina
matka matka
měr mír
mrok mrak
muž muž
nagły náhlý
napšawo napravo
napšawo právo
napšawo vpravo
njeźela neděle
palc palec
papa pápá
para pára
Lower Sorbian Czech
pisaś psát
pismo písmeno
pismo písmo
pjas pes
pokoj pokoj
połdnjo poledne
połnoc půlnoc
popjelnica popelnice
popjelnica popelník
powěsć pověst
pšawo napravo
pšawo právo
pšawo vpravo
pšosto prostě
rano ráno
rěc řeč
restawracija restaurace
roźina rodina
ruski ruský
sad sad
serb srb
serbski srbský
skład sklad
słowjeński slovenský
słowo slovo
srjoda stred
srjoda středa
stolica stolice
stoł stůl
strona strana
štuka štika
štuka štuka
tšup trup
tyca tečný
wěk věk
wobraz obraz
wołoj olovo
wóń vůně
wóśc otec
wuchod východ
za za
zapomnjeś zapomenout
zawod závod
zbor sbor
zbóžo zboží
źěło dělo
žeńska žena
zerno zrno
źiśe dítě
žona žena
žyd žid
žywot život

Display all Lower Sorbian terms in the database

Display all Czech terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>