Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Lower Sorbian-Czech wordlist

Lower SorbianCzech
bababába
babkababička
bankabanka
bórbor
braśbrát
bujnybujný
casčas
cerwjeńčerven
cerwjeńčervenec
chorchór
chudychudý
cłowjekčlověk
dobadoba
DunajDunaj
dwórcykdvorec
dynjaškdýně
głowahlava
górahora
góźinahodina
gradhrad
graśhrát
grodhrad
jutšojitro
kałkal
knězkněz
kołokolo
krajkraj
lěpjejlepší
lěpšylepší
lětoléto
licolíc
licolíce
listlist
listopadlistopad
lubiślíbat
lubiślíbit se
majkamájka
masamasa
mašinamašina
matkamatka
měrmír
mrokmrak
mužmuž
nagłynáhlý
napšawonapravo
napšawoprávo
napšawovpravo
njeźelaneděle
palcpalec
papapápá
parapára
Lower SorbianCzech
pisaśpsát
pismopísmeno
pismopísmo
pjaspes
pokojpokoj
połdnjopoledne
połnocpůlnoc
popjelnicapopelnice
popjelnicapopelník
powěsćpověst
pšawonapravo
pšawoprávo
pšawovpravo
pšostoprostě
ranoráno
rěcřeč
restawracijarestaurace
roźinarodina
ruskiruský
sadsad
serbsrb
serbskisrbský
składsklad
słowjeńskislovenský
słowoslovo
srjodastred
srjodastředa
stolicastolice
stołstůl
stronastrana
štukaštika
štukaštuka
tšuptrup
tycatečný
wěkvěk
wobrazobraz
wołojolovo
wóńvůně
wóścotec
wuchodvýchod
zaza
zapomnjeśzapomenout
zawodzávod
zborsbor
zbóžozboží
źěłodělo
žeńskažena
zernozrno
źiśedítě
žonažena
žydžid
žywotživot

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>