Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Macedonian-Ukrainian wordlist

MacedonianUkrainian
бабабаба
белинабілизна
блудблуд
борбір
борбор
бракбрак
булкабулка
веквік
веселиевесілля
возвіз
возвізок
врагворог
времеверем'я
главаголова
годинагодина
дворецдвірець
дињадиня
ДунавДунай
женажінка
животживіт
заводзавод
заодзахід
запомнизапам'ятати
зборзбір
играграти
калкал
ковчегковчег
крајкрай
кучакуча
летоліто
листлист
листопадлистопад
луклук
љубилюбити
мажмуж
мајкамайка
MacedonianUkrainian
масамаса
маткаматка
местомісто
мечмеч
наглонаглий
направонаправо
направоправо
неделанеділя
обходобхід
отецотець
отказвідказ
парапара
пладнепівдень
повестповість
покојспокій
полноќпівніч
поноспронос
правонаправо
правоправо
простопросто
разказрозказ
речріч
родбинародина
рокрік
скороскоро
словенскисловенський
словенскисловінський
словослово
стосто
столстіл
столицастолиця
странасторінка
странасторона
тревентравень
часчас
шинашина
штукаштука

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>