Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Polish-Kashubian wordlist

Polish Kashubian
arbuz arbùz
baba baba
bańka bónka
batóg batóg
bielizna bielëzna
błogi błodżi
bor bór
brać brac
bystry bëstri
chór chur
czas czas
czerwiec czerwińc
czerwień czerwińc
człowiek człowiek
czuć czëc
czytać czëtac
doba doba
Dunaj Dunaj
dziecko dzecã
dziecko dzeckò
głowa głowa
godzina gòdzëna
góra góra
grać grac
grad gard
grad grôd
gród gard
gród grôd
grzeszyć grzeszëc
gwar gòwôr
gwara gòwôr
jutro witre
kał kôł
kara kara
koła kòło
koło kòło
kraj krôj
krzesło krzasło
ksiądz ksyżëc
lato lato
lekarstwo lékarstwò
lepiej lepié
lico lico
lipiec lëpińc
lipień pospolity lëpińc
list lëst
listopad lëstopadnik
lubić lubic
mądry mòdri
masa masa
maszyna maszina
matka matka
mąż mąż
mir mir
modry mòdri
mrok mark
mrok mrok
na prawo prawò
na prawo w prawã
na prawo w prawo
niedziela niedzela
obraz òbrôz
Polish Kashubian
pamięć pamiãc
pamiętnik pamiãtnik
pokój pòkùj
pokój pòkùj
pokój spòkój
północ północ
południe pôłnié
popielniczka pòpiélnica
poranek pòrénk
powieść pòwiésc
prawo prawò
prawo w prawã
prawo w prawo
prosto prosto
pupa pùpa
puszka pëszka
rano rano
restauracja restauracëjô
rodzina rodzëna
rok rok
ropa ropa
rozród rozród
rozrząd rozród
ruski rësczi
ruski rusczi
rzecz rzecz
sad sôd
sklep sklep
skład skłôd
słoweński słowensczi
słowo słowò
słuch słëch
sprzęgać zaprzëgac
sto sto
stolica stolëca
stół stôl
stół stół
strona starna
strona strona
świat swiat
sztuka sztëka
szyna szina
tęcza tãga
trudny trudni
trup trup
wiadro wiodro
wiek wiek
woń wòniô
wóz wòz
wóz wòzyk
wózek wòz
wózek wòzyk
wróg warg
wygoda wigòda
za za
zakaz zakôz
zaprzęgać zaprzëgac
zbieg zbiég
zgniły zgniłi
ziarno zôrno
żyd żid
żyto żëto
żywot żëwot

Display all Polish terms in the database

Display all Kashubian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>