Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Serbian-Bulgarian wordlist

Serbian Bulgarian
баба баба
банка банка
башта баща
белина белина
бистар бистър
благ благ
блуд блуд
бор бор
брак брак
брз бързо
булка булка
век век
весеље веселие
већ вещ
вешт вещ
воће овощен
враг враг
вредан вреден
време време
глава глава
говор говор
година година
гора гора
град град
грешити греша
гроб гроб
дворац дворец
дело дело
дете дете
дете детенце
дете дечко
диван диван
диња диня
доба доба
Дунај Дунав
жена жена
живот живот
жито жито
завод завод
заход заход
збор сбор
зној зной
зрак зрак
играти играя
искуство изкуство
јагода ягода
јутро утре
јутро утро
кал кал
карати карам
кнез княз
кнез княз
ковчег ковчег
кола колело
коло колело
кор хор
крај край
красан красен
красан прекрасен
кућа куча
лекарство лекарство
лето лято
липљен липан
лист лист
листопад листопад
лице лице
луг луга
лук лук
лук лък
лула люлка
љубити любя
мајка майка
маса маса
машина машина
место място
меч меч
Serbian Bulgarian
мир мир
модар мъдър
мрак мрак
муж мъж
нагао нагъл
недеља неделя
образ образ
обход обход
олово олово
отац отец
отказ отказ
палац палец
памет памет
папа папа
пара пара
пас пес
пас псе
писати пиша
писмо писмо
писмо писмо
плот плът
подне пладне
покој покой
поноћ полунощ
право на право
право право
просто прост
просто просто
пушка пушка
разред разред
разред разряд
рано рано
рестаурација реставрация
реч реч
родбина родина
родбина роднина
рок срок
руски руски
сабор сбор
сад садя
свет светлина
свет свят
склад склад
склањати скланям
скоро скоро
словенски словенски
слово слово
спрезати запрягам
спрезати спрягам
Србин сърбин
среда среда
среда сряда
српски сръбски
стена стена
сто стол
сто сто
стол стол
столица столица
страна страна
страна страница
сутра с утро
сутра сутрин
тиква тиква
трудан труден
трудан трудна
трудна труден
трудна трудна
труп труп
црвен червен
час час
чврст чевръст
читати чета
читати чета
човек човек
шина шина
штука щука
шума шума

Display all Serbian terms in the database

Display all Bulgarian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>