Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Serbian-Slovenian wordlist

Serbian Slovenian
баба baba
банка banka
белина belina
бистар bister
благ blag
блуд blud
бор bor
век vek
весеље veselje
већ več
вешт vešč
воз voz
враг vrag
вредан vreden
време vreme
глава glava
говор govor
гора gora
град grad
грешити grešiti
гроб grob
дворац dvorec
дева devica
дело delo
дете dete
диван divan
диња dinja
доб dob
доба doba
додатни dodatni
Дунај Dunaj
жена žena
живот život
жито žito
завод zavod
заход zahod
збор zbor
зној znoj
зрак zrak
играти igrati
искуство izkustvo
јагода jagoda
кнез knez
кнез knez
ковчег kovček
кола kolo
коло kolo
кор kor
крај kraj
красан krasen
кућа koča
лепше lepše
лето leto
липљен lipan
лист list
листопад listopad
лице lice
луг lug
лук luk
љубити ljubiti
маса masa
место mesto
меч meč
Serbian Slovenian
мир mir
модар moder
мрак mrak
муж mož
нагао nagel
недеља nedelja
образ obraz
обход obhod
отац oče
палац palec
памет pamet
папа papa
пара para
пас pes
писати pisati
писмо pismo
писмо pismo
плот plot
подне poldan
покој pokoj
понос ponos
поноћ polnoč
посао posel
право pravo
просто prosto
пушка puška
разред razred
рано rano
рестаурација restavracija
реч reč
родбина rodbina
рок rok
рус rus
руски ruski
сабор zbor
сад sad
свет svet
склад sklad
склањати sklanjati
скоро skoro
словенски slovenski
слово slovo
спрезати spregati
Србин srb
среда sreda
српски srbski
стена stena
сто stol
сто sto
стол stol
столица stolica
страна stran
сутра zjutraj
тиква tikva
трудан truden
трудна truden
труп trup
хлад hlad
час čas
читати čitati
читати čitati
човек človek
штука ščuka

Display all Serbian terms in the database

Display all Slovenian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>