Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovenian-Serbian wordlist

Slovenian Serbian
baba баба
banka банка
belina белина
bister бистар
blag благ
blud блуд
bor бор
čas час
čitati читати
čitati читати
človek човек
delo дело
dete дете
devica дева
dinja диња
divan диван
dob доб
doba доба
dodatni додатни
Dunaj Дунај
dvorec дворац
glava глава
gora гора
govor говор
grad град
grešiti грешити
grob гроб
hlad хлад
igrati играти
izkustvo искуство
jagoda јагода
knez кнез
knez кнез
koča кућа
kolo кола
kolo коло
kor кор
kovček ковчег
kraj крај
krasen красан
lepše лепше
leto лето
lice лице
lipan липљен
list лист
listopad листопад
ljubiti љубити
lug луг
luk лук
masa маса
meč меч
mesto место
mir мир
moder модар
mož муж
mrak мрак
nagel нагао
nedelja недеља
obhod обход
obraz образ
oče отац
palec палац
pamet памет
Slovenian Serbian
papa папа
para пара
pes пас
pisati писати
pismo писмо
pismo писмо
plot плот
pokoj покој
poldan подне
polnoč поноћ
ponos понос
posel посао
pravo право
prosto просто
puška пушка
rano рано
razred разред
reč реч
restavracija рестаурација
rodbina родбина
rok рок
rus рус
ruski руски
sad сад
ščuka штука
sklad склад
sklanjati склањати
skoro скоро
slovenski словенски
slovo слово
spregati спрезати
srb Србин
srbski српски
sreda среда
stena стена
sto сто
stol сто
stol стол
stolica столица
stran страна
svet свет
tikva тиква
truden трудан
truden трудна
trup труп
več већ
vek век
vešč вешт
veselje весеље
voz воз
vrag враг
vreden вредан
vreme време
zahod заход
zavod завод
zbor збор
zbor сабор
žena жена
žito жито
život живот
zjutraj сутра
znoj зној
zrak зрак

Display all Slovenian terms in the database

Display all Serbian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>