Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Ukrainian-Lower Sorbian wordlist

Ukrainian Lower Sorbian
баба baba
бабка babka
банка banka
білизна běliznja
бір bór
бор bór
брати braś
буйний bujny
вихід wuchod
вік wěk
година góźina
голова głowa
гора góra
град grad
град grod
грати graś
двірець dwórcyk
диня dynjašk
дитина źiśe
діло źěło
доба doba
додатковий dodatny
додатний dodatny
Дунай Dunaj
живіт žywot
жид žyd
жінка žeńska
жінка žona
за za
завод zawod
запам'ятати zapomnjeś
збір zbor
зерно zerno
казати kazaś
кал kał
князь kněz
коло koło
край kraj
лист list
листопад listopad
лице lico
ліпше lěpjej
ліпше lěpšy
літо lěto
любити lubiś
майка majka
маса masa
матка matka
машина mašina
Ukrainian Lower Sorbian
мир měr
морок mrok
муж muž
наглий nagły
направо napšawo
направо pšawo
неділя njeźela
образ wobraz
олово wołoj
отець wóśc
палець palc
папа papa
пара para
пес pjas
писати pisaś
південь połdnjo
північ połnoc
повість powěsć
попільничка popjelnica
право napšawo
право pšawo
просто pšosto
рано rano
реставрація restawracija
річ rěc
родина roźina
руський ruski
сад sad
серб serb
сербський serbski
середа srjoda
склад skład
словенський słowjeński
словінський słowjeński
слово słowo
спокій pokoj
стіл stoł
столиця stolica
сторінка strona
сторона strona
труп tšup
туча tyca
хор chor
хори chor
час cas
червень cerwjeń
читати cytaś
чоловік cłowjek
шина šyna
штука štuka

Display all Ukrainian terms in the database

Display all Lower Sorbian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>