Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Ukrainian-Macedonian wordlist

UkrainianMacedonian
бабабаба
білизнабелина
бірбор
блудблуд
борбор
бракбрак
булкабулка
верем'явреме
весіллявеселие
відказотказ
візвоз
візоквоз
віквек
ворогвраг
годинагодина
головаглава
гратиигра
двірецьдворец
динядиња
ДунайДунав
живітживот
жінкажена
заводзавод
запам'ятатизапомни
західзаод
збірзбор
калкал
ковчегковчег
крайкрај
кучакуча
листлист
листопадлистопад
літолето
луклук
любитиљуби
майкамајка
UkrainianMacedonian
масамаса
маткаматка
мечмеч
містоместо
мужмаж
наглийнагло
направонаправо
направоправо
неділянедела
обхідобход
отецьотец
парапара
південьпладне
північполноќ
повістьповест
правонаправо
правоправо
проноспонос
простопросто
рікрок
річреч
родинародбина
розказразказ
скороскоро
словенськийсловенски
словінськийсловенски
словослово
спокійпокој
стілстол
стосто
столицястолица
сторінкастрана
сторонастрана
травеньтревен
часчас
шинашина
штукаштука

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>