Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Upper Sorbian-Polish wordlist

Upper SorbianPolish
babababa
bankabańka
borbor
braćbrać
bujnybujny
bydłobydło
časczas
čerstwyczerstwy
čerwjeńczerwiec
čerwjeńczerwień
chibachyba
chórchór
chudychudy
čitaćczytać
čłowjekczłowiek
dobadoba
dodatnydodatkowy
dodatnydodatni
drjewodrzewo
dźěćodziecko
dźěłodziało
dźěłodzieło
hłowagłowa
hodźinagodzina
horagóra
hraćgrać
hródgrad
hródgród
jazykjęzyk
jebaćjebać
jěchaćjechać
jutřejutro
kałkał
klamać sokłamać
klamać soskłamać
klemić sokłamać
klemić soskłamać
knjezksiądz
kołokoła
kołokoło
krajkraj
křesłokrzesło
lěkarstwolekarstwo
lěpjelepiej
lěpšilepiej
lětolato
licolico
listlist
listopadlistopad
lubićlubić
masamasa
mašinamaszyna
matkamatka
měrmir
módrymądry
módrymodry
mužmąż
nahłynagły
najebaćnajebać
naprawona prawo
Upper SorbianPolish
naprawoprawo
niskiniski
njedźelaniedziela
palcpalec
parapara
pisaćpisać
pismopismo
pokojpokój
połdnjopołudnie
połnócpółnoc
popjelnicapopielniczka
pornoporno
pospies
powěsćpowieść
powołanjepowołanie
prawona prawo
prawoprawo
přeprošećprzepraszać
přeprošećprzeprosić
přeprosyćprzepraszać
přeprosyćprzeprosić
přidatnyprzydatny
přistojnyprzystojny
pytaćpytać
pytaćspytać
ranorano
rěčrzecz
restawracijarestauracja
rodźinarodzina
ruskiruski
sadsad
serbserb
serbskiserbski
składskład
słowjenskisłoweński
słowosłowo
spytaćpytać
spytaćspytać
spytowaćpytać
spytowaćspytać
srjedaśroda
stolicastolica
stołstół
stronastrona
truptrup
tučeltęcza
wěkwiek
wobrazobraz
wołojołów
wóńwoń
wótcojciec
wutrobawątroba
wysokiwysoki
zaza
zapomnićzapomnieć
zawodzawód
zbožozboże
židżyd
žiwotżywot
žonażona
zornoziarno

Display all Upper Sorbian terms in the database

Display all Polish terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>