Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Lower Sorbian-Polish wordlist

Lower SorbianPolish
babababa
babkababka
babkababki
bankabańka
běliznjabielizna
bórbor
braśbrać
bujnybujny
bydłobydło
casczas
cerwjeńczerwiec
cerwjeńczerwień
chorchór
chudychudy
cłowjekczłowiek
cytaśczytać
dobadoba
dobywaśdobywać
dodatnydodatkowy
dodatnydodatni
drjewodrzewo
DunajDunaj
dwórcykdworzec
dynjaškdynia
głowagłowa
góragóra
góźinagodzina
gradgrad
gradgród
graśgrać
grodgrad
grodgród
groznygroźny
jězykjęzyk
jutšojutro
kałkał
kazaśkazać
knězksiądz
kołokoła
kołokoło
krajkraj
lěkarstwolekarstwo
lěpjejlepiej
lěpšylepiej
lětolato
licolico
listlist
listopadlistopad
lubiślubić
majkamajtki
masamasa
mašinamaszyna
matkamatka
měrmir
módrymądry
módrymodry
mrokmrok
mužmąż
nagłynagły
nałognałóg
napšawona prawo
napšawoprawo
nicnic
niskiniski
njeźelaniedziela
palcpalec
papapapa
parapara
pisaśpisać
pismopismo
Lower SorbianPolish
pjaspies
pokojpokój
połdnjopołudnie
połnocpółnoc
popjelnicapopielniczka
powěsćpowieść
pówołanjepowołanie
pšawona prawo
pšawoprawo
pśepšašaśprzepraszać
pśepšašaśprzeprosić
pśepšašowaśprzepraszać
pśepšašowaśprzeprosić
pśepšosowaśprzepraszać
pśepšosowaśprzeprosić
pśepšosyśprzepraszać
pśepšosyśprzeprosić
pśidatnyprzydatny
pśistojnyprzystojny
pšostoprosto
pytaśpytać
pytaśspytać
ranorano
rěcrzecz
restawracijarestauracja
roźinarodzina
ruskiruski
sadsad
serbserb
serbskiserbski
skazaśskazać
składskład
słowjeńskisłoweński
słowosłowo
soksok
spytaśpytać
spytaśspytać
spytowaśpytać
spytowaśspytać
srjodaśroda
statkstatek
stolicastolica
stołstół
stronastrona
štukasztuka
šynaszyna
tłustytłusty
tšuptrup
tycatęcza
wěkwiek
wěrnywierny
wobrazobraz
wołojołów
wóńwoń
wóścojciec
wubogiubogi
wusokiwysoki
wutšobawątroba
zaza
zapomnjeśzapomnieć
zawodzawód
zbóžozboże
źěłodziało
źěłodzieło
žeńskażona
zernoziarno
źiśedziecko
žonażona
žydżyd
žywotżywot

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>