Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Serbian-Ukrainian wordlist

Serbian Ukrainian
баба баба
банка банка
белина білизна
благ благий
блуд блуд
бор бір
бор бор
брак брак
булка булка
век вік
весеље весілля
воз віз
воз візок
воће овочі
враг ворог
време верем'я
глава голова
говор говір
година година
гора гора
град град
грешити грішити
дворац двірець
дело діло
дете дитина
диван диван
диња диня
доба доба
додатни додатковий
додатни додатний
Дунај Дунай
жена жінка
живот живіт
жито жито
завод завод
заход захід
збор збір
играти грати
кал кал
кнез князь
кнез князь
ковчег ковчег
кола коло
коло коло
кор хор
кор хори
крај край
красан красний
кућа куча
лепше ліпше
лето літо
липљен липень
лист лист
листопад листопад
лице лице
луг луг
лук лук
љубити любити
мајка майка
маса маса
машина машина
место місто
Serbian Ukrainian
меч меч
мир мир
мрак морок
муж муж
нагао наглий
недеља неділя
образ образ
обход обхід
олово олово
отац отець
отказ відказ
палац палець
памет пам'ять
папа папа
пара пара
пас пес
писати писати
подне південь
покој спокій
понос пронос
поноћ північ
посао посол
право направо
право право
просто просто
професор професор
разред розряд
рано рано
рестаурација реставрація
реч річ
родбина родина
рок рік
руски руський
сабор збір
сад сад
свет світ
склад склад
скоро скоро
словенски словенський
словенски словінський
слово слово
спрезати запрягати
Србин серб
среда середа
српски сербський
стена стіна
сто стіл
сто сто
стол стіл
столица столиця
страна сторінка
страна сторона
трудан трудний
трудна трудний
труп труп
црвен червень
час час
чврст черствий
читати читати
читати читати
човек чоловік
шина шина
штука штука

Display all Serbian terms in the database

Display all Ukrainian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>