Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Russian-Ukrainian wordlist

Russian Ukrainian
адрес адрес
арбуз гарбуз
баба баба
бабка бабка
бабки бабка
банка банка
батог батіг
белизна білизна
благой благий
блуд блуд
бор бір
бор бор
брак брак
брать брати
буйный буйний
булка булка
век вік
веселье весілля
воз віз
воз візок
враг ворог
время верем'я
вы́года виго́да
вы́года ви́года
выход вихід
глава голова
говор говір
година година
гора гора
горелка горілка
город город
город град
град град
грешить грішити
дворец двірець
дело діло
диван диван
дитя дитина
доктор доктор
друг друг
другой друг
дружина дружина
дума дума
думка думка
Дунай Дунай
дыня диня
жена жінка
живот живіт
жид жид
жито жито
за за
забивать забити
забить забити
забывать забити
забыть забити
завод завод
заказ заказ
запомнить запам'ятати
запрягать запрягати
захват захват
заход захід
зерно зерно
злодей злодій
иголка голка
играть грати
из-за за
кал кал
килька кіт
килька кішка
кит кіт
кит кішка
кишка кіт
кишка кішка
князь князь
ковчег ковчег
колёса коло
край край
краска краска
красный красний
кресло крісло
куча куча
лето літо
лист лист
листопад листопад
лицо лице
луг луг
лук лук
любить любити
магазин магазин
майка майка
масса маса
матка матка
машина машина
медь мед
Russian Ukrainian
место місто
меч меч
мир мир
мрак морок
муж муж
наглый наглий
направо направо
направо право
неделя неділя
образ образ
обход обхід
обыватель обиватель
овощи овочі
олово олово
он он
ось ось
отец отець
отказ відказ
охотник охочий
палец палець
памятник пам’ятник
памятник пам'ятник
память пам'ять
папа папа
пара пара
пепельница попільничка
пёс пес
писа́ть писати
пи́сать писати
повесть повість
покой спокій
полдень південь
полночь північ
понос пронос
посол посол
постель постіль
право направо
право право
прозвище прізвище
просто просто
профессор професор
разряд розряд
рано рано
рассказ розказ
реставрация реставрація
речь річ
родина родина
рок рік
российский російський
русский руський
рыхлый рихлий
сад сад
сбор збір
свет світ
серб серб
сербский сербський
склад склад
склеп склеп
скоро скоро
словенский словенський
словенский словінський
слово слово
сметана сметана
спрягать запрягати
среда середа
стена стіна
сто сто
стол стіл
столица столиця
сторона сторінка
сторона сторона
страна сторінка
страна сторона
страница сторінка
страница сторона
стул стіл
трудная трудний
трудный трудний
труп труп
туча туча
уважать вважати
урод врода
хор хор
хор хори
хоры хор
хоры хори
цветень квітень
чайка чайка
час час
человек чоловік
чёрствый черствий
читать читати
чуять чути
шина шина
штука штука

Display all Russian terms in the database

Display all Ukrainian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>