Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Ukrainian-Russian wordlist

Ukrainian Russian
адрес адрес
баба баба
бабка бабка
бабка бабки
банка банка
батіг батог
білизна белизна
бір бор
благий благой
блуд блуд
бор бор
брак брак
брати брать
буйний буйный
булка булка
вважати уважать
верем'я время
весілля веселье
виго́да вы́года
ви́года вы́года
вихід выход
відказ отказ
віз воз
візок воз
вік век
ворог враг
врода урод
гарбуз арбуз
говір говор
година година
голка иголка
голова глава
гора гора
горілка горелка
город город
град город
град град
грати играть
грішити грешить
двірець дворец
диван диван
диня дыня
дитина дитя
діло дело
доктор доктор
друг друг
друг другой
дружина дружина
дума дума
думка думка
Дунай Дунай
живіт живот
жид жид
жито жито
жінка жена
за за
за из-за
забити забивать
забити забить
забити забывать
забити забыть
завод завод
заказ заказ
запам'ятати запомнить
запрягати запрягать
запрягати спрягать
захват захват
захід заход
збір сбор
зерно зерно
злодій злодей
кал кал
квітень цветень
кіт килька
кіт кит
кіт кишка
кішка килька
кішка кит
кішка кишка
князь князь
ковчег ковчег
коло колёса
край край
краска краска
красний красный
крісло кресло
куча куча
лист лист
листопад листопад
лице лицо
літо лето
луг луг
лук лук
любити любить
Ukrainian Russian
магазин магазин
майка майка
маса масса
матка матка
машина машина
мед медь
меч меч
мир мир
місто место
морок мрак
муж муж
наглий наглый
направо направо
направо право
неділя неделя
обиватель обыватель
образ образ
обхід обход
овочі овощи
олово олово
он он
ось ось
отець отец
охочий охотник
палець палец
пам’ятник памятник
пам'ятник памятник
пам'ять память
папа папа
пара пара
пес пёс
писати писа́ть
писати пи́сать
південь полдень
північ полночь
повість повесть
попільничка пепельница
посол посол
постіль постель
право направо
право право
прізвище прозвище
пронос понос
просто просто
професор профессор
рано рано
реставрація реставрация
рихлий рыхлый
рік рок
річ речь
родина родина
розказ рассказ
розряд разряд
російський российский
руський русский
сад сад
світ свет
серб серб
сербський сербский
середа среда
склад склад
склеп склеп
скоро скоро
словенський словенский
словінський словенский
слово слово
сметана сметана
спокій покой
стіл стол
стіл стул
стіна стена
сто сто
столиця столица
сторінка сторона
сторінка страна
сторінка страница
сторона сторона
сторона страна
сторона страница
трудний трудная
трудний трудный
труп труп
туча туча
хор хор
хор хоры
хори хор
хори хоры
чайка чайка
час час
черствий чёрствый
читати читать
чоловік человек
чути чуять
шина шина
штука штука

Display all Ukrainian terms in the database

Display all Russian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>