Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Polish-Czech wordlist

PolishCzech
bababába
babkababička
babkibabička
bachorbachor
bańkabanka
batógbatoh
bawić siębavit
bezcennybezcenný
błądblud
borbor
braćbrát
brakbrak
brodabrada
bujnybujný
bułkabulka
bystrybystrý
chórchór
chudychudý
chybachyba
czajkačejka
czasčas
czerstwyčerstvý
czerwiecčerven
czerwiecčervenec
czerwieńčerven
czerwieńčervenec
człowiekčlověk
deskadeska
dobadoba
DunajDunaj
dworzecdvorec
dyniadýně
dywandivan
działodělo
dzieckodítě
dziełodělo
głowahlava
godzinahodina
górahora
graćhrát
gradhrad
gródhrad
grzeszyćhřešit
gwarhovor
gwarahovor
jagodajahoda
jejel
jejeti
jutrojitro
kałkal
kołakolo
kołokolo
konieczniekonečně
krajkraj
kraskakráska
krzesłokřeslo
ksiądzkněz
kwiecieńkvěten
laskaláska
latoléto
lepiejlepší
licolíc
licolíce
lipieclipan podhorní
lipień pospolitylipan podhorní
listlist
listopadlistopad
lubićlíbat
lubićlíbit se
lustrolustr
łaskaláska
ławaláva
łóżkolůžko
ługlouh
ługluh
łukluk
majtkimájka
masamasa
maszynamašina
matkamatka
mążmuž
meczmeč
merdaćmrdat
miastoměsto
miastomísto
mieczmeč
miłośćmilost
mirmír
młodzieniecmládenec
momentalniemomentálně
mrokmrak
na prawonapravo
na prawoprávo
na prawovpravo
nagłynáhlý
niebieskinebeský
niedzielaneděle
nieprzytomnynepřítomný
norkaNorka
obchódobchod
obrazobraz
ojciecotec
ołówolovo
PolishCzech
owadovád
owoceovoce
palecpalec
pamięćpaměť
pamiętnikpamátník
pamiętnikpamětník
papapápá
parapára
patrzećpatřit
piespes
pisaćpsát
pismopísmeno
pismopísmo
piwnicapivnice
płećplot
płotplot
płynplyn
pokójpokoj
północpůlnoc
południepoledne
popielniczkapopelnice
popielniczkapopelník
poprawapoprava
pościelpostel
posełposel
postęppostup
powieśćpověst
prawonapravo
prawoprávo
prawovpravo
prostoprostě
puszkapuška
ranoráno
restauracjarestaurace
rodzinarodina
rokrok
rozkazrozkaz
ruskiruský
rychłyrychlý
rzeczřeč
sadsad
ścianastěna
serbsrb
serbskisrbský
sierpieńsrpen
sklepsklep
składsklad
skłaniaćsklonit
skłaniaćskloňovat
skoroskoro
słoweńskislovenský
słowoslovo
słyszećslyšet
sprzęgaćspřáhnout
sprzęgaćzapřáhnout
środastred
środastředa
stosto
stolicastolice
stółstůl
stronastrana
studzonystudený
światsvět
szpetnyšpatný
sztukaštika
sztukaštuka
szukaćšukat
tęczatečný
truptrup
tykwatykev
urodaúroda
urokúrok
ustępústup
weseleveselí
wiecvěc
wiekvěk
wieśćvěc
wieszczvěc
wońvůně
wózvůz
wózekvůz
wrógvrah
wygodavýhoda
wzrokzrak
zaza
zachódzáchod
zakazzákaz
zapachzápach
zapaszápas
zapomniećzapomenout
zaprzęgaćspřáhnout
zaprzęgaćzapřáhnout
zawódzávod
zbożezboží
zdaniezdání
ziarnozrno
złodziejzloděj
złomzlom
zmęczonyzmenšený
żonažena
zużyćzuřit
żydžid
żytožito
żywotživot

Display all Polish terms in the database

Display all Czech terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>